Helaas kan ik momenteel geen nieuwe cliënten aannemen, mijn excuses hiervoor.

Privacy informatie

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Wat houd de AVG voor u in tijdens uw bezoek aan Voetzorg Jolie.

Tijdens een eerste bezoek aan Voetzorg Jolie ontvangt een formulier, met dat formulier geeft u toestemming voor de volgende punten.

 • U geeft toestemming voor het opnemen van uw N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor administratie, facturering en contact met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut.

 • U geeft toestemming voor het opnemen van uw BSN-nummer en verzekeringsgegevens. Voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contact met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

 • U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papier en/of digitale voetenkaart. Voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van uw voetprobleem/problemen. Ook voor collegiaal overleg en/of eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

 • U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor uw voetbehandeling. Zoals: allergieën, medicijn gebruik, huidproblemen, het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

 • U geeft toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van uw voetproblemen. Met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

 • Gegevens over u worden, uiteraard na overleg met u, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een (huis)arts, podotherapeut of collega pedicure. Bij deze laatste zal géén naam vermeld worden. Bij foto’s zorgt Voetzorg Jolie ervoor dat uw gezicht er niet op komt. Het gaat immers om uw voeten! Mocht u om wat voor rede geen toestemming willen geven aan bovenstaande, dan is dat uw recht!

 • Het is ten alle tijden ook mogelijk om een reeds ondertekende overeenkomst weer in te trekken. Echter anoniem kan er geen behandeling plaats vinden bij Voetzorg Jolie. U heeft altijd de mogelijkheid om bij Voetzorg Jolie een kopie van uw dossier op te vragen. Dit kan per: aangetekende brief of tijdens uw bezoek

 • Uw dossier opvragen per e-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

 • Voetzorg Jolie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij (Voetzorg Jolie) .

 • Het is mijn (Voetzorg Jolie) plicht om, op het moment dat er een data-lek, verlies, en/of diefstal is, dit gelijk te melden bij de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

 • Tevens wil Voetzorg Jolie u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

 • Voetzorg Jolie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voetzorg Jolie hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia: zolang u klant blijft
  Medische gegevens: zolang u klant blijft
  Voetproblemen/foto’s: zolang u klant blijft
  Afspraken: blijven bewaard 7 jaar i.v.m. belastingdienst
Voeten

Dikke aanrader

Goed verzorgd. Rustig en kennis van zaken.
- Harry
voetenzorg

Openingstijden

 • ma : 08.30 - 18.00
 • din : Gesloten
 • woe : 08.30 - 18.00
 • don : Gesloten
 • vrij : 08.30 - 18.00   19.30 - 21.00
Marker

Adresgegevens

content-image content-image